Опознайте бизнеса си през очите на Вашите клиенти!

Проверките ‘’Таен клиент’’ се използват основно като инструмент за постоянно наблюдение на потребителското обслужване от страна на служителите и оценка на спазването на одобрени фирмени стандарти. Чрез тях ще получите поглед върху бизнеса "през очите на потребителите" посещаващи Вашите обекти и/или тези на конкурентите Ви. В зависимост от нуждите Ви те могат да се изпълняват по три начина, в комбинация или по отделно:

 • посещения на обект
 • телефонни консултации
 • имейл консултации

ПОЛЗИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ

 • Служителите разбират значението на връзката им с клиентите и тяхната роля
 • Служителите биват мотивирани да се отнасят максимално професионално към всеки клиент, дори и причина за това да бъде подозрението, че всеки от тях би могъл да е таен клиент
 • Подобряват се взаимоотношенията между вашите служители и клиенти
 • Получавате информация за евентуални недостатъци в отношението спрямо клиента и в бизнеса като цяло. На база на тази информация можете да предприемете действия преди недостатъците да бъдат забелязани от потребителите
 • Като резултат от проверките и отстраняване на отчетените несъответствия получавате по-доволни клиенти, както и предимството да привлечете нови такива
 • Възможност за по-лесно предвиждане и познаване на желанията на клиентите
 • Възможност за следене на текущата ценова политика и поведението на конкуренцията
 • Увеличаване на конкурентно предимство
 • Повишени продажби и по този начин увеличаване на печалбите

Наш сътрудник ще избере най-подходящия за Вас инструмент и вариант за постигане на поставените цели, след като се запознае с Вашите нужди.

Определете дали и как ще Ви бъдат полезни проверките по методологията ‘’Таен клиент’’.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи