Всяка успешна фирма е наясно, че само адекватният и ефективен вътрешен контрол, може да гарантира, че поставените цели ще бъдат постигнати. Затова всеки бизнес извършва хиляди оперативни одити всеки ден - проверки, инвентаризации, одити за съответствия, обучение и тестване на служители и много други. Основното предизвикателство пред фирмите е свързано с дейностите по настройката и управлението на процесите по събиране, съхранение и отчитане на данните.

Затова ние Ви предлагаме решение чрез иновативна и уникална за България методолигия. С нея получавате възможността да обедините всички процеси по контрол на дейността на едно място.

Ние Ви предлагаме:

  • Лесен достъп до данни, генерирани от служители на различни нива в компанията и/или получени от външно-фирмени проучвания
  • Непрекъснат достъп до информацията 24/7
  • Отчитане и анализ на информацията в реално време
  • Събиране на данни дори офлайн
  • Възможност за събиране на медийни файлове
  • Мобилност – пълен и улеснен достъп до базата данни през компютър, таблет и телефон
  • Интуитивен и лесен за употреба интерфейс

Осъществявате контрол чрез различни проучвания на клиентското мнение, проверки "Таен клиент", вътрешни одити. Обединили сте ги в единна система за вътрешен контрол. А какво правите с резултатите от тях?

Освен че Ви предоставяме възможност да обедините всички процеси от системата за вътрешен контрол на едно място, ние Ви предлагаме уникална за България Система за отстраняване на несъответствията, чрез която:

  • Автоматично ще се генерира задание на отговорните лица за отстраняване на откритите несъответствия
  • Ще имате възможност да идентифицирате ключови действия, които трябва да се предприемат и автоматично ще делегирате тези действия на отговорните хора
  • Управленския мениджмънт на най-високо ниво ще получи пълна видимост на действията по отстраняване на несъответствия
ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи