Всяка успешна компания прилага ефективен вътрешен контрол, за да гарантира, че поставените цели ще бъдат постигнати. Затова извършва хиляди оперативни одити всеки ден - проверки, инвентаризации, одити за съответствия, обучения и много други.

Ние знаем, че тази дейност струва на компаниите много ресурси, в осигуряването на необходимите време, служители, организация и осъществяване на одитите и техния анализ. Затова чрез нашата програма Външни одити, ние предоставяме възможност на компаниите да прехвърлят част от своите вътрешни оперативни одити на външни проверяващи. Така ние вместо Вас съблюдаваме покриването на всички стандарти и изисквания в търговската мрежа, съгласно вътрешните Ви правила.

Чрез Външните одити с нас, Вие получавате:

  • Възможност да намалите разходите за един цял отдел;
  • Необходимия мониторинг в търговските Ви обекти;
  • Навременна и точна информация за състоянието на търговските обекти, до 24 часа;
  • Детайлни доклади с богат снимков материал, доказващ констатациите;
  • Достъп до автоматизирани тулове за анализ 24/7, за взимане на бързи и информирани решения;
  • Възможност за автоматично делегиране на отговорности за навременно отстраняване на несъответствия;
  • И в крайна сметка, спазване на стандартите във всички търговски обекти.
ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи