EXIT Research - модерният метод да разберете какво очакват клиентите от Вас

Целта на ЕXIT проучването е количествено измерване на качеството и удовлетвореността от обслужване на клиенти, лоялност към търговска марка, задоволяване потребителските нужди на клиентите и други.

Oсновни характеристики:

 • Съвременна методология за извършване на полевата работа;
 • Съвременна технологична платформа;
 • Доставка на данните веднага;
 • Възможност за моментална ответна реакция
 • Достоверност на данните;
 • Систематизирано обучение и подготовка на анкетьора;

Чрез методологията на проучването ще могат да се извършват следните дейности:

 • Извършване на постоянен мониторинг и оценка на спазването на одобрени правила и процедури по обслужване на клиентите;
 • Оценка лоялността към търговските марки на компанията;
 • Оценка нивото на задоволяване потребителските нужди на клиентите;
 • Отклонения от предписаните стандарти за работа чрез проследяване тренда на резултатите;
 • Измерване качеството на работа на отделните екипи и обвързване на резултатите с техния лидер;
 • Оценка ефективността стандартите за работа на търговските обекти, чрез анализ на общите показатели от изследването;
 • Подобряване равнището на задържане на потребителите и повишаване нивото на успеваемост на направени оферти;
 • Запознаване на персонала с това, което е значимо за потребителите;
 • Подобряване взаимоотношенията между изпълнителския персонал и мениджърски екип чрез ефективна система за мотивация;
 • Надеждна и навременна обратна информация за дейностите по обслужване на крайните потребители;
 • Подобряване дейността на персонала чрез намиране на конкретна проблемна област.
 • Постоянен Он-лайн мониторинг на постигнатите резултати с цел възможно най-бърза реакция от страна на възложителя.
 • По задание на Възложителя се изготвят съвети и препоръки на база анализ на резултатите и коментарите.

Физическо извършване на проучването:

 • Създаване на въпросници и инструкции за анкетьорите.
 • Проучването се извършва като се използва иновативна технология, по която въпросниците се попълват чрез IPad устройства директно в технологичната платформа на Shoppix Bulgaria. Този подход на извършване на проучването гарантира достоверността на данните като:
  • Елиминира напълно риска от допускане на грешки при ръчно въвеждане на въпросника в системата;
  • Чрез геолокация на IPad устройството гарантира попълването на въпросника в точния момент като ден, час и местоположение на попълването му;
  • Предоставя възможността да се следят резултатите в реално време на провеждане на проучването, както и да се експортират към различни формати
  • Да се генерират отчети от попълнените към момента въпросници;
  • Атрактивно и интуитивно представяне на въпросника с цел предразполагане клиентите на банката към по-обективни отговори на въпросите

Технологична платформа на Shoppix
Shoppix Bulgaria е единствената маркетингова агенция в България, която използва онлайн технология за попълването на анкетите и въпросниците при провеждането на интервюта за различните маркетингови кампании.

Отличава се със следните характеристики:

 • Водеща технологична платформа, лицензирана от специализирана фирма за разработване на софтуер за маркетингови изследвания от САЩ.
 • Изцяло извършване на операциите он-лайн и в реално време.
 • Резултатите са на разположение на Възложителя веднага
 • Възможност за определяне права на достъп
 • Богата гама от готови доклади достъпни на уеб-сайта на Shoppix
 • Възможности за залагане тежести на въпросите
ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи