Методология за извършване на кампаниите с тайни клиенти.

Когато компания-клиент наеме компания, предлагаща услуги в сферата на тайното пазаруване, ще бъде изготвен и съгласуван модел на проучване в съответствие с информацията и факторите, които компанията-клиент желае да бъдат проучени. След това се изготвя инструментите и задачите за проучването, които се възлагат на купувачите, регистрирани в компанията за тайно пазаруване.

Детайлите и информацията, които тайните клиенти вземат под внимание обикновено включват:

 • брой служители в магазина при влизане;
 • колко време е изминало, преди да бъде поздравен тайният клиент;
 • име на служителите;
 • дали поздравът е бил приятелски, в съответствие с обективни критерии;
 • въпросите, задавани от консултанта с цел откриване на точния продукт;
 • видове продукти, които са изложени;
 • аргументите, използвани от продавача, за да убеди клиента да направи покупка;
 • дали служителят се е опитал да приключи продажбения процес и ако да - как го е направил;
 • дали служителят е предложил някакви допълнителни продукти;
 • дали служителят е поканил клиента да посети отново магазина;
 • чистотата на магазина и външен вид на служителите;
 • бързина на обслужвне;
 • съответствие на фирмените стандарти отнасящи се до обслужването, вида на магазина и поддържането.

На тайните клиенти им се задават инструкции или процедури, да направят нетипична сделка с цел да направят тестването на знанията и уменията на служителите, по строги или специфични за определена услуга критерии (известни са още като сценарии). Например тайният клиент в ресторант може да се престори, че има непоносимост към лактоза или пък таен клиент в магазин може да направи проучване за опаковане на подаръци. Не всеки сценарий на таен клиент включва покупка.

Докато събират информация, тайните купувачи се сливат с останалите. Понякога от тях може да бъде изискано да направят снимки или измервания, да върнат покупката, да преброят броя на продуктите, местата, хората по време на посещението им. В такъв случай може да им бъде нужен таймер или часовник. В някои американски щати, тайните клиенти трябва да бъдат лицензирани като частни изследователи, за да могат да извършат някои от проучванията.

След посещението тайният клиент изпраща набраната информация до компанията, занимаваща се с тайно пазаруване, която разглежда и анализира информацията, подготвя количествени и качествени статистически доклади за компанията-възложител. Това дава възможност измерването да бъде извършено по предварително зададените критерии.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи