Как фирмата може да използва данните от програмата “таен” клиент?

Внедряването на програма „таен клиент” води до увеличаване на процента на изпълнение на стандартите на фирмата в сферата на обслужването. Всяка от организациите, които прилагат програмата „таен” клиент в работата си, рано или късно разбира, че не съществува по-обективен инструмент за оценка на качеството на обслужването на клиентите.

Разбира се, само по себе си събирането на данни не води автоматично до подобряване на обслужването. Независимо от предоставените от агенцията “таен” клиент детайлни графики и обосновани анализи, ако фирмените мениджъри не приемат валидността на тези резултати и не ги използват по подходящ начин в политиката си по отношение на персонала, реално подобряване на качеството на обслужване няма да има и цялото начинание става безсмислено.

Затова мениджърите първо трябва да разберат значението на получаваните от “тайните” клиенти данни и начина за използване на информацията за подобряване на качеството на обслужване на потребителите. Решенията варират от кратък разговор с персонала и разиграване на проблемни ситуации със служителите на отделен клон или отдел до цялостни програми за корпоративно обучение.

По този начин фирмата получава не само реална картина на обслужването си през очите на клиента, но и на отношението на обслужващия персонал към задълженията му. Това превръща „тайното” пазаруване в метод за постигане на съвършенство в качеството на обслужването на потребителите.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи