Знаят ли служителите, че им се правят инспекции от “тайни” клиенти?

Въпрос от таен клиент:
Фирмите, за които пазаруваме, казват ли на своите служители, че те ще бъдат инспектирани? Чувала съм, че го правят, но от това няма смисъл според мен. Ако се очаква да бъдат инспектирани от нас, защо им се казва, че ще бъдат проверени? Дали им казват какво ще оценяваме в тях? И не означава ли това, че е по-вероятно да бъдем разпознати, ако служителите знаят да се оглеждат за тайни клиенти?

Повечето фирми, които използват тайните клиенти разказват на своите служители за програмата, като има някои много добри причини за това.

На първо място, всеки път, когато забележиш нещо ще даваш по-добри резултати. Тайното пазаруване е добър пример за това. Когато служителите знаят, че могат да бъдат инспектирани, но не знаят кога и от кого, те ще се отнасят към всеки един клиент, като че ли той или тя е таен клиент.

Фирмите обикновено запознават служителите с това, какви са критериите за оценка. Програмите за тайно пазаруване са предназначени за проверка на това, дали служителите спазват политиката и процедурите, установени от бизнеса. Това означава, че всички тайни клиенти правят инспекции, за да проверят дали служителите правят това, за което вече са обучени. Например, казват ли „Благодаря”, усмихват ли се, бързо ли обслужват клиентите. В някои магазини служителите си пазят бележки или доклади от инспекции с тайни клиенти. Така се знае точно какво тайният клиент ще оценява.

Това прави ли по-лесно за служителите да разпознаят тайния клиент?
Обикновено не. В повечето случаи те знаят, че ще бъдат инспектирани на регулярна основа и купувачът ще проверява дали те спазват стандартите, установени от фирмата. Не се казва на служителите какъв сценарий ще се използва или точно кога тайният клиент ще извърши посещението.

Съществуването на програмата за тайни клиенти не трябва да бъде тайна. Образоването на служителите за стандартите и очакванията, и даването на възможност да знаят, че тайният клиент ще проверява дали те ги спазват, е добър начин да се гарантира, че потребителите получават висококачествени услуги - дори когато няма инспекции от тайни клиенти.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи