Shoppix 16 август 2018
Инспектор Шопикс има свои сътрудници навсякъде в страната и събира техните впечатления от обектите, които посещават.
Агент в София посети банков клон и стана свидетел на изключително непрофесионално отношение на служител, охраняващ обекта. Ето какви са неговите впечатления:
Служителите в клона бяха заети с клиенти. Охраната не ме поздрави. Беше груб. Изчаках навън реда си, поради лошата миризма в офиса, а когато поисках да вляза, понеже бе изписан моят номер на таблото, той не ме пусна и държеше вратата отвътре. Смееше се и каза: "Да не сте излизали!".
Случвало ли се е нещо подобно на Вашите клиенти? Смятате ли, че служителите Ви спазват професионално поведение? Спазват ли служителите утвърдените фирмени стандарти?
Ние ще Ви помогнем да получите поглед върху бизнеса "през очите на потребителите", посещаващи Вашите обекти и/или тези на конкурентите Ви.
КОНТАКТИ
бул. Сливница, 9000, Варна
+359 889 098 560, +359 894 700 429
www.shoppix.eu
office@shoppixbg.com
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
 Facebook
 Linkedin