Съвършенство в потребителското обслужване!

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

29.11.2012

8 съвета за постигане на изключително клиентско обслужване

07.10.2011

Premier Call Center - когато клиент позвъни в Кол Центъра Ви, с какво впечатление остава?

07.10.2011

EXIT Research - модерният метод разберете какво очакват клиентите от Вас.
още статии
 

PDF БРОШУРА

Изтеглете нашата брошура

свали
 

Защо да бъда таен клиент

Защо да бъда "таен" клиент?


Ако държите на високото ниво на обслужване, ако за Вас като потребител и клиент е важно да получавате качествени стоки и услуги, и лошото отношение на служителите Ви прави впечатление, то като „таен клиент“ ще можете лично да допринесете за подобряване на качеството на обслужване.


"Тайните" клиенти са интегрална част от процеса на подреждане на “пъзела” на потребителската удовлетвореност.

"Тайното" купуване е чудесна възможност за получаване на допълнителни доходи чрез забавление.

"Тайните" клиенти се хранят в ресторанти, пазаруват в популярни търговски центрове и вериги супермаркети.

Като "таен" клиент Вие ще се представяте в ролята на типичен потребител по време на своите визити и след това ще осигурявате обратна връзка за фирмата-възложител по отношение на качеството на обслужване на персонала, равнището на потребителски сервиз, познаването на фирмените продукти, процедури и професионализъм.


Какво представлява "тайният" клиент?


"Тайните" клиенти са хора, които пазаруват с определена цел, но те не са “пазарохолици”. "Тайните" клиенти са “обикновени” потребители, докато пазаруват или ползват услугата, предлагана от съответната фирма-възложител. В процеса на пазаруване те оценяват отношението и помощта, която получават от персонала от гледна точка на потребителя. В научната терминология този метод на събиране на данни е комбинация от “скрито” наблюдение и ролева игра.

"Тайните" клиенти работят на граждански договор и получават заплащане според извършената работа (брой проведени наблюдения).


Какво прави "тайният" клиенти и защо го прави?


"Тайният" клиент изглежда, звучи и действа като типичен потребител на фирмата-възложител. След извършване на зададената инспекция, "тайните" клиенти попълват предварително разработен въпросник и/или отбелязват изпълнението на конкретни дейности, които фирмата-възложител желае да контролира, например “Продавачът усмихна ли Ви се?” или “Предложи ли Ви допълнителни продукти, след като извършихте покупката си?”. След като"тайният" клиент приключи наблюдението / заданието си, той изпраща попълнения първичен доклад.


Обикновено първичният доклад е под формата на въпросник, в който има въпроси за качеството на потребителския сервиз, чистота, външен вид, качество на продавания продукт. В повечето случаи наблюденията се извършват в ресторанти и търговски обекти на дребно. Получената информация се използва за подобряване на представянето на тези обекти, а понякога за стимулиране на служителите, предоставящи високо качество на обслужване на потребителите.


Станете "таен" клиент сега!