Съвършенство в потребителското обслужване!

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

29.11.2012

8 съвета за постигане на изключително клиентско обслужване

07.10.2011

Premier Call Center - когато клиент позвъни в Кол Центъра Ви, с какво впечатление остава?

07.10.2011

EXIT Research - модерният метод разберете какво очакват клиентите от Вас.
още статии
 

PDF БРОШУРА

Изтеглете нашата брошура

свали
 

Защо да бъда таен клиент

"Тайните" клиенти са интегрална част от процеса на подреждане на “пъзела” на потребителската удовлетвореност.


"Тайното" купуване е чудесна възможност за получаване на допълнителни доходи чрез забавление.  

 

"Тайните"клиенти се хранят в ексклузивни ресторанти, инспектират работата на обслужващия персонал в луксозни хотели и пазаруват в популярни търговски центрове и вериги супермаркети. 

 

Като"таен" клиент Вие ще се представяте в ролята на типичен потребител по време на своите визити и след това ще осигурявате обратна връзка за фирмата-възложител по отношение на качеството на обслужване наперсонала, равнището на потребителски сервиз, познаването на фирмените продукти, процедури и професионализъм. 


 

Какво представлява "тайният" клиент?

"Тайните"клиенти са хора, които пазаруват с определена цел, но те не са “пазарохолици”.  "Тайните" клиенти са хора, които се представят, че са“обикновени” потребители докато пазаруват или ползват услугата,предлагана от съответната фирма-възложител.  В процеса на пазаруване те оценяват отношението и помощта, която получават от персонала от гледна точка на потребителя.  В научната терминология този метод насъбиране на данни е комбинация от “скрито” наблюдение и ролева игра. 

"Тайните" клиенти работят на договор и получават заплащане според извършената работа (брой проведени наблюдения).

 


Какво прави "тайният" клиенти и защо го прави?

"Тайният"клиент изглежда, звучи и действа като типичен потребител на фирмата-възложител.  Докато пазаруват, "тайните" клиенти попълват предварително разработен въпросник и/или отбелязват изпълнението на конкретни дейности, които фирмата-възложител желае да контролира,например “Продавачът усмихна ли Ви се?” или “Предложи ли Ви допълнителни продукти, след като извършихте покупката си?”.  След като "тайният" клиент приключи наблюдението / заданието си, той изпраща попълнения първичен доклад.

 

Обикновено първичният доклад е под формата на въпросник, в който има въпроси за качеството на потребителския сервиз, чистота, външен вид, качество на продавания продукт.  В повечето случаи наблюденията се извършват в ресторанти и търговски обекти на дребно.  Получената информация се използва за подобряване на представянето на тези обекти, а понякога за стимулиране на служителите, предоставящи високо качество на обслужване на потребителите.  

 

 

Ако имате желание за работа, Shoppix Ви дава реална възможност за генериране на допълнителен доход в рамките на един месец от 200 до 700лв. без постоянно работно време.


Станете "таен" клиент сега!