Съвършенство в потребителското обслужване!

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

29.11.2012

8 съвета за постигане на изключително клиентско обслужване

07.10.2011

Premier Call Center - когато клиент позвъни в Кол Центъра Ви, с какво впечатление остава?

07.10.2011

EXIT Research - модерният метод разберете какво очакват клиентите от Вас.
още статии
 

PDF БРОШУРА

Изтеглете нашата брошура

свали
 

Защо Shoppix

Shoppix е първата специализирана комплексна консултантска агенция в областта на непрекъснатото подобряване на процесите, свързани с качественото обслужване на потребителите и клиентите в България.


Основните предимства на Shoppix са:

 • Използването на "тайни" клиенти - професионалисти за извършване на инспекции и мониторинг на качеството на потребителското обслужване, в рамките на цялата страна;
 • Точна, надеждна и своевременна информация;
 • Модерна технологична база;
 • Теоретически обоснована и проверена в практиката методология, за аналитична оценка на натрупаните данни.
 • Първата в България методология за непрекъснато обучение на персонала на работно място
 • Изградени системи за мотивация на персонала.

Възползвайки се от предимствата на Shoppix Вие си осигурявате:

 1. Увеличаване на равнището на задържане на клиентите:

  "Разходите за намиране на нови потребители са от пет до седем пъти по-високи, отколкото за задържане на настоящите потребители. Намаляването с 5% на "напускащите" фирмата потребители може да доведе до нарастване на печалбата от 30 до 85%. Всяко увеличаване на “задържаните” от фирмата потребители с 2% е еквивалентно на намаляване на оперативните разходи с 10%."

 2. Подобряване на доверието на потребителите чрез:
  • Идентифициране на възможности за непрекъснато подобряване на качеството на обслужване на потребителите
  • Подобряване на фирмения имидж
  • Намаляване на негативните взаимоотношения с клиентите
 3. Поддържане на постоянно равнище на качество на потребителското обслужване
 4. Идентифициране на слабите места във взаимоотношенията с клиентите
 5. Стандартизиране на дейността на персонала
 6. Определяне на възможностите за подобряване на взаимоотношенията с клиентите (от оперативна гледна точка)
 7. Непрекъснато обучение на персонала
 8. Допълнително мотивиране на персонала, чрез тайни клиенти