Съвършенство в потребителското обслужване!

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

29.11.2012

8 съвета за постигане на изключително клиентско обслужване

07.10.2011

Premier Call Center - когато клиент позвъни в Кол Центъра Ви, с какво впечатление остава?

07.10.2011

EXIT Research - модерният метод разберете какво очакват клиентите от Вас.
още статии
 

PDF БРОШУРА

Изтеглете нашата брошура

свали
 

Какво предлагаме

Shoppix е първата специализирана комплексна консултантска агенция, която предлага следните услуги:
 • Инспекции от типа „таен клиент“
 • Проучване качеството на обслужване чрез Call Center
 • Проучване на конкурентите
 • “Exit” проучвания
 • Оценка на фирмен имидж
 • Оценка на продуктов и търговски асортимент
 • Оценка на ефективността на промоции / кампании по стимулиране на продажбите

Каква е ползата за Вашия бизнес?


За да бъде успешен бизнеса на Вашата фирма, трябва да поддържате на постоянно високо равнище удовлетвореността на своите потребители и клиенти. Можете да подобрите обслужването си, само ако знаете на какво ниво е в момента и къде са слабите Ви места. Тайният клиент е едно от най-ефективните средства за мониторинг на начина на обслужване на потребителите.Информацията от инспекциите на тайните клиенти може да използвате за:

 • Измерване и подобряване на качеството на потребителското обслужване
 • Идентифициране на слабите места във взаимоотношенията с клиентите
 • Стандартизиране на дейността на персонала
 • Измерване и подобряване на представянето на персонала и обвързване на заплащането му с реално извършената от него работа
 • Подобряване на ефективността на вътрешно-фирмените процеси и процедури
 • Мотивиране на персонала
 • Непрекъснато обучение на персонала


За кого са предназначени нашите услуги?


Услугите предлагани от Shoppix са предназначени за фирми, които работят в сферата на продажбите и услугите с крайни клиенти:

 • Вериги и заведения за бързо хранене
 • Ресторанти и вериги от заведения
 • Хотели и мотели
 • Финансови институции, банки и застрахователи
 • Супермаркети и хипермаркети
 • Универсални магазини
 • Търговци на масови стоки
 • Агенции за недвижими имоти
 • Туристически агенции
 • Дрогерии
 • Бензиностанции
 • Аптеки
 • Магазини за козметика/дрехи
 • Специализирани магазини

Как работи един таен клиент?


Тайните клиенти са хора, които пазаруват с цел оценка качеството на потребителското обслужване, предлагано от Вашата фирма. Те се представят като “обикновени” потребители, докато пазаруват или ползват услугата, предлагана от Вас. По време на посещението си, тайните клиенти оценяват отношението и помощта, която получават от персонала, от гледна точка на потребителя.Какво прави един таен клиент и защо го прави?


"Тайният" клиент изглежда, звучи и действа като типичен потребител на фирмата-възложител. След извършване на зададената инспекция, "тайните" клиенти попълват предварително разработен въпросник и/или отбелязват изпълнението на конкретни дейности, които фирмата-възложител желае да контролира, например “Продавачът усмихна ли Ви се?” или “Предложи ли Ви допълнителни продукти, след като извършихте покупката си?”. След като"тайният" клиент приключи наблюдението / заданието си, той изпраща попълнения първичен доклад.


Обикновено първичният доклад е под формата на въпросник, в който има въпроси за качеството на потребителския сервиз, чистота, външен вид, качество на продавания продукт. В повечето случаи наблюденията се извършват в ресторанти и търговски обекти на дребно. Получената информация се използва за подобряване на представянето на тези обекти, а понякога за стимулиране на служителите, предоставящи високо качество на обслужване на потребителите.


Как изглежда получаваната от Вас справка или доклад?


Shoppix използва уникална технология за автоматизирано събиране, обработка, съхранение и анализ на първична информация. Това Ви позволява да генерирате справки и доклади в реално време на нашия уебсайт. Вижте извадка от примерен аналитичен доклад в раздел „Анализи и Доклади“.


Какво обхваща консултантския процес на Shoppix?


 • Мониторинг чрез целеви инспекции с тайни клиенти
 • Предварителна оценка на оперативните параметри на Вашите бизнес процеси
 • Дефиниране на критичните фактори за успех (CSF) и ключовите индикатори на представянето (KPI) на Вашата фирма
 • Разработване на оперативни процедури за подобряване на бизнес процесите във Вашата фирма