Съвършенство в потребителското обслужване!

 

Posts Tagged ‘Exit research’

EXIT Research - модерният метод да разберете какво очакват клиентите от Вас.

Friday, October 7th, 2011

Целта на ЕXIT проучването е количествено измерване на качеството и удовлетвореността от обслужване на клиенти, лоялност към търговска марка, задоволяване потребителските нужди на клиентите и други.

                                                      ipad2-screen_2.png


Oсновни характеристики:

 

          Съвременна методология за извършване на полевата работа;

          Съвременна технологична платформа;

          Доставка на данните веднага;

(more…)