Съвършенство в потребителското обслужване!

 

EXIT Research - модерният метод да разберете какво очакват клиентите от Вас.

Целта на ЕXIT проучването е количествено измерване на качеството и удовлетвореността от обслужване на клиенти, лоялност към търговска марка, задоволяване потребителските нужди на клиентите и други.

                                                      ipad2-screen_2.png


Oсновни характеристики:

 

          Съвременна методология за извършване на полевата работа;

          Съвременна технологична платформа;

          Доставка на данните веднага;

          Възможност за моментална ответна реакция;

          Достоверност на данните;

          Систематизирано обучение и подготовка на анкетьора;

 

Чрез методологията на проучването ще могат да се извършват следните дейности:

 

          Извършване на постоянен мониторинг и оценка на спазването на одобрени правила и процедури по обслужване на клиентите;

          Оценка лоялността към търговските марки на компанията;

          Оценка нивото на задоволяване потребителските нужди на клиентите;

          Отклонения от предписаните стандарти за работа чрез проследяване тренда на резултатите;

          Измерване качеството на работа на отделните екипи и обвързване на резултатите с техния лидер;

          Оценка ефективността стандартите за работа на търговските обекти, чрез анализ на общите показатели от изследването;

          Подобряване равнището на задържане на потребителите и повишаване нивото на успеваемост на направени оферти;

          Запознаване на персонала с това, което е значимо за потребителите;

          Подобряване взаимоотношенията между изпълнителския персонал и мениджърски екип чрез ефективна система за мотивация;

          Надеждна и навременна обратна информация за дейностите по обслужване на крайните потребители;

          Подобряване дейността на персонала чрез намиране на конкретна проблемна област.

          Постоянен Он-лайн мониторинг на постигнатите резултати с цел възможно най-бърза реакция от страна на възложителя.

          По задание на Възложителя се изготвят съвети и препоръки на база анализ на резултатите и коментарите.

 Физическо извършване на проучването:

           Създаване на въпросници и инструкции за анкетьорите.

          Проучването се извършва като се използва иновативна технология, по която въпросниците се попълват чрез IPad устройства директно в технологичната платформа на Shoppix Bulgaria. Този подход на извършване на проучването гарантира достоверността на данните като:

 first_slide.png    ipad2-screen_2.png      ipad2-screen_1.png 

         Елиминира напълно риска от допускане на грешки при ръчно въвеждане на въпросника в системата;

         Чрез геолокация на IPad устройството гарантира попълването на въпросника в точния момент като ден, час и местоположение на попълването му;

         Предоставя възможността да се следят резултатите в реално време на провеждане на проучването, както и да се експортират към различни формати;

         Да се генерират отчети от попълнените към момента въпросници;

         Атрактивно и интуитивно представяне на въпросника с цел предразполагане клиентите на банката към по-обективни отговори на въпросите

 Технологична платформа на Shoppix

 Shoppix Bulgaria е единствената маркетингова агенция в България, която използва онлайн технология за попълването на анкетите и въпросниците при провеждането на интервюта за различните маркетингови кампании.

 dashboard.bmp

Отличава се със следните характеристики:

           Водеща технологична платформа, лицензирана от специализирана фирма за разработване на софтуер за маркетингови изследвания от САЩ.

          Изцяло извършване на операциите он-лайн и в реално време.

          Резултатите са на разположение на Възложителя веднага

          Възможност за определяне права на достъп

          Богата гама от готови доклади достъпни на уеб-сайта на Shoppix

          Възможности за залагане тежести на въпросите

 

Shoppix Team

Tags: , ,

Leave a Reply