Съвършенство в потребителското обслужване!

 

Archive for March, 2009

Първо изследване на качеството на предлагане на лаптопи в България.

Thursday, March 12th, 2009

 През месец февруари Shoppix Bulgariа проведе за първи път в България изследване на качеството на потребителското обслужване чрез посещения с „тайни” клиенти във магазини за компютърна техника. Проведени бяха общо 20 посещения, като 8 от тях са на обекти в гр. Варна, а останалите 12 - на обекти в гр. София. Въпросникът, по който се провеждаха инспекциите се състои от 7 секции. В първата секция се оценява площта и интериора на търговския обект, в следващите пет секции се оценява обслужването и по-конкретно посрещане, разкриване потребностите на клиента, консултиране  и предложение за покупка, персонал, приключване на диалога с клиента. В последната секция „тайните” клиенти посочват общите си впечатления. В изследването взеха участие 15 „тайни” клиенти. Бяха посетени обекти на следните фирми: (more…)