Съвършенство в потребителското обслужване!

 

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

29.11.2012

8 съвета за постигане на изключително клиентско обслужване

07.10.2011

Premier Call Center - когато клиент позвъни в Кол Центъра Ви, с какво впечатление остава?

07.10.2011

EXIT Research - модерният метод разберете какво очакват клиентите от Вас.
още статии
 

PDF БРОШУРА

Изтеглете нашата брошура

свали
 

Политиката по качество


Ръководството на „Алтекс Интерглобал” ООД, заедно със своите служители, работи за непрекъснато подобряване на предлаганите услуги, осигурявайки само качествена услуга, отговаряща на изискванията и очакванията на клиентите, както и на всички нормативни изисквания.


Практическото осъществяване на политиката по качество ще се постигне чрез:

  1. Максимално ангажиране на ръководните кадри и служителите от всички нива за подобряване на качеството на услугите, предлагани от фирмата.
  2. Ясно определени изисквания и взаимоотношения, по отношение на качеството на всички нива и на всеки служител на дружеството, и осигуряване на условия за изпълнението им.
  3. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност, при изпълнение на изискванията към услугите и демонстрирането им пред нашите клиенти.
  4. Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите и търговските партньори.
  5. Запознаване на всеки служител с политиката по качество и определяне отговорността му за реализирането й.
  6. Усъвършенстване организацията на извършваните услуги, чрез анализ на резултатите от тях и степента на удовлетвореност на клиентите.
  7. Спазване на приложимите за извършваните дейности нормативни и законови изисквания.

Дата: 01.12.2011 г.                    Утвърдил: (Б.Василева)